Κύπελλο καφέ διπλότοιχο 14oz
(1050 τμχ / συσκευασία)

Κύπελλο καφέ μονότοιχο 8oz
(2160 τμχ / συσκευασία)

Κύπελλο καφέ διπλότοιχο 16oz
(700 τμχ / συσκευασία)